Ve dnech 27. a 28. dubna proběhl v Praze VII. sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Na této vrcholné odborářské akci nechyběl ani zástupce BRANO a.s., a to předseda ZO OS KOVO BRANO Hradec nad Moravicí Petr Lichnovský.

Společně silnější, to bylo heslo delegátů VII. sjezdu ČMKOS. Sjezd největší odborové centrály v České republice proběhl za účasti významných politických představitelů – premiéra, předsedů obou komor Parlamentu ČR a dalších našich a zahraničních osobností. Zúčastnili se ho například představitelé německých, a rakouských odborů.

Sjezd ČMKOS zvolil (konal se po uzávěrce Novin BG) na čtyři roky nové vedení a přijal programové cíle do roku 2022. V rámci panelové diskuze s odborníky chce ČMKOS otevřít nové téma a zahájit v ČR vážnou debatu o problematice délky pracovní doby. Druhý den jednání byl zahájen připomenutím Mezinárodního vzpomínkového dne za oběti pracovních úrazů a nemoci z povolání.