Vážené odborářky, vážení odboráři a vůbec všichni přátelé a zaměstnanci, rád bych vás přivítal v novém roce 2019. Za sebe i celý výbor ZO OS KOVO BRANO Hradec nad Moravicí vám přeji mnoho štěstí, zdraví a celkové spokojenosti.
Před naší odborovou organizací stojí nové volební období. V listopadu loňského roku proběhly volby a my nyní začínáme další etapu své práce. Odbory prakticky nepracují jen pro své členy, ale pro všechny zaměstnance neboť kolektivní smlouva se týká všech bez rozdílu. Čeká nás v této souvislosti opět kolektivní vyjednávání, které je vždy náročné, nicméně věřím, že se rozumně dohodneme. Ostatně, to by sociální partneři měli vždy a odboráři a zaměstnavatel sociálními partnery být musí neboť jen tak se můžeme posunout dál, a to ku prospěchu všech. Pochopitelně, že i nadále budeme úzce spolupracovat s kolegy – odboráři z Rakovníka a Jilemnice.
Rádi mezi námi přivítáme nové členy a zájemce o vstup do odborové organizace. Přijďte a poraďte se nebo sami navrhněte co zlepšit, co udělat jinak. Stejně tak se nebojte říct co vás pálí či zajímá. Pouze vzájemnou komunikací si zlepšíme celkové podmínky a celkovou atmosféru. Zároveň musíme být k sobě solidární a vzájemně si pomáhat.
Rovněž v letošním roce připravíme nějaké zájezdy, které se obecně osvědčily a vy o ně máte zájem. V červnu se pak můžete těšit na další setkání odborářů, protože loňská akce se vydařila a účastníci byli spokojeni. Užívejte si každého dne roku 2019, buďte šťastni v soukromí i v práci a nebojte se zaklepat na naše dveře. Petr Lichnovský