Odbory jsou zde pro každého

Lidé vždy měli potřebu se sdružovat, hájit společné zájmy a i když to tak mnohdy nevypadá, také si vzájemně pomáhat. Možná právě v těchto hodnotách můžeme hledat počátky vzniku odborových organizací. Co víme jistě je, že v BRANO byly odbory minimálně od roku 1945, tedy hned po osvobození od německé okupace. Již na svém počátku měly odbory podpůrný a pohřební fond, prováděly hodnocení dílenských výborů, přispívaly na rekreace a dětské tábory.

V současné době má BRANO tři základní odborové organizace KOVO. V Hradci nad Moravicí – předseda Petr Lichnovský, v Jilemnici – předseda Aleš Matouš a v Rakovníku – předseda Drahomír Volf. Přestože každá základní organizace působí ve své oblasti samostatně, společně vystupují při jednáních se zaměstnavatelem a také kolektivní smlouva je společná pro celé BRANO.

Média často předkládají veřejnosti vztah odborů a zaměstnavatele jako boxerský ring. Pravdou je, že skutečnost je mnohdy velmi prozaičtější. Odbory jsou (nebo by alespoň měly být) sociální partner. Co to znamená v praxi? Odbory a zaměstnavatel spolupracují. Rok co rok probíhá kolektivní vyjednávání jehož cílem je podpis kolektivní smlouvy. Kolektivní smlouva zaručuje jisté výhody pro všechny zaměstnance, a to bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy odborů. Vyjednávání není jednoduché, našim cílem však není zvítězit, ale najít rozumný kompromis. Ani jedna strana nemá mít pocit vítěze či poraženého. Pak teprve můžeme být všichni spokojeni. Samozřejmě, že bez podpory členů odborové organizace se práce výboru a předsedy neobejde. Lidé sami musí projevit iniciativu a nečekat, že za ně někdo něco vřídí.

Branecké odbory přispívají dárcům krve, jubilantům apod. Pravidelně hradecké odbory organizují setkání důchodců – bývalých zaměstnanců. Jedná se o velmi oblíbenou a hojně navštěvovanou akci.

Není bez zajímavosti, že branečtí odboráři se neuzavírají jen ve své firmě, ale snaží se vystupovat i mimo firmu. Například v roce 1995 navštívil BRANO v Hradci nad Moravicí tehdejší předseda Českomoravské konfederace odborových svazů a dnešní poslanec Evropského parlamentu Richard Falbr. Roku 2006 zase přijel do BRANO v Zubří a v Hradci nad Moravicí tehdejší ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. O rok později to pak byla návštěva zemského předsedy odborů IG Metall v Bavorsku Wernera Neugebauera. Branecké odboráře rovněž přivítala na návštěvě ve svém areálu Škoda Auto v Mladé Boleslavi a pravidelně se zúčastňují celostátních demonstrací v Praze.