Ve čtvrtek 15. listopadu proběhla řádná volební konference ZO OS KOVO BRANO Hradec nad Moravicí. Delegáti se sešli, aby zvolili své nové vedení, protože tomu stávajícímu končilo čtyřleté funkční období.

Na konferenci bylo pozváno 22 delegátů s hlasem rozhodujícím a přítomno bylo 19 delegátů s hlasem rozhodujícím. Jako host se konference zúčastnil místopředseda Odborového svazu KOVO Libor Dvořák.

Po ustanovení orgánů konference (mandátová komise atd.) vystoupil místopředseda OS KOVO Libor Dvořák, který přítomné odboráře podrobně seznámil s působením OS KOVO na celostátní i mezinárodní úrovni. Zároveň si delegáti vyslechli zprávu o přehledu hlavních ukazatelů hospodaření BRANO a.s. za roky 2010 až 2017, kterou si nechal vypracovat OS KOVO.

Následoval nejdůležitější bod programu – volba předsedy a místopředsedy ZO OS KOVO BRANO Hradec nad Moravicí. Předsedou byl opět zvolen Petr Lichnovský a 1. místopředsedou Tomáš Žídek (oba na funkční období 2018 až 2022), 2. místopředsedou a hospodářem se stal Radim Tylšar. Celý nový závodní výbor nyní pracuje ve složení: Petr Lichnovský, Tomáš Žídek, Radim Tylšar, Adam Bernhauer, Petr Machura, Pavel Dobrotka, Miroslav Orlík, Michal Kusýn, Libor Hřivňák. Dozorčí a revizní komise má složení: Vítězslav Tylšar, Terezie Jedličková, Daniel Pavlíček. Konference schválila mandát komise pro kolektivní vyjednávání a mandát pro podpis Kolektivní smlouvy 2019, který má předseda Petr Lichnovský. „Chtěl bych poděkovat bývalému závodnímu výboru za spolupráci a stejně tak i všem, kteří mi během těch uplynulých čtyř let pomáhali. Děkuji za své znovuzvolení a věřím, že jako odborová organizace máme budoucnost a máme na čem stavět,“ uvedl staronový předseda ZO OS KOVO BRANO Hradec nad Moravicí Petr Lichnovský.