Josef Chlum (dřívější předseda z Jilemnice), Petr Lichnovský (Hradec nad Moravicí) a Drahomír Volf (Rakovník)

První odborářský výbor z roku 1945.

Seznam odborových předsedů od roku 1945

1945 – 1946     Josef Střižík
1947 – 1948     František Stoklasa
1948 – 1949     Rudolf Bešel
1949 – 1950     Lubomír Kolovrat
1951 – 1952     Karel Janeček
1952 – 1955     Josef Hrček
1955 – 1959     Josef Bína
1960 – 1963     Max Černý
1964 – 1966     Alois Kolovrat
1967 – 1972     Karel Jedlička
1972 – 1976     Jan Horák
1977 – 1981     Otto Dušek
1981 – 1990     Karel Jedlička
1990 – 2014     Břetislav Witwer
2014 – dosud    Petr Lichnovský


Prezident USA Theodore Roosevelt o členství v odborech: „Kdybych byl zaměstnancem továrny, dělníkem na železnici nebo jakýmkoli námezdním dělníkem, nepochybně bych se stal členem odborů své profese. Kdybych byl proti politice mých odborů, připojil bych se, když už pro nic jiného, tak z toho důvodu, abych pomohl napravit to špatné. Kdybych měl výhrady vůči nečestnému předákovi, vstoupil bych do odborů, abych ho pomohl odstranit. Stručně řečeno, věřím v odbory a myslím si, že všichni lidé, kteří mají z práce odborů užitek, jsou morálně zavázáni pomáhat ze všech svých sil ve společném zájmu, který prosazuje odborový svaz. Odbory, i když je tvoří členové, nepatří členům, ale spíše mají ve svěřenství něco pro ty, kteří zde budou v budoucnu.“

Zdroj: wikipedia.org