Vážení členové odborové organizace, kolegové, přátelé a vůbec všichni zaměstnanci, rád bych vám jménem svým i výboru ZO OS KOVO BRANO, popřál mnoho štěstí v novém roce. Ať se vám daří jak v profesním, tak i v soukromém životě a máte důvod k úsměvu.

Omlouvám se, že jsme se nezúčastnil oficiálního zahájení roku, ale bylo to způsobeno mým špatným zdravotním stavem, proto si vás dovoluji oslovit zde na stránkách Novin BG.

V letošním roce nás všechny čeká volba zástupce zaměstnanců v dozorčí radě BRANO a.s. Jak víte, byl jsem do této rady kooptován, nicméně můj mandát by měl být stvrzen řádnou volbou. Samozřejmě, že místo mne může být zvolen jiný kandidát, to už je na vás. V listopadu skončí mé funkční období předsedy odborové organizace. Zatím to je pro mne velká zkušenost, pořád se učím (je zde mnoho věcí s nimiž jsem se jako dělník nemohl nikdy setkat) a sbírám poznatky. Nechci odcházet od rozdělané práce, ale k tomu potřebuji především vaši podporu. Vy, odboráři, rozhodnete na podzim, kdo dále povede naši základní organizaci. Mohu to být já nebo také někdo úplně jiný.

BRANO a.s. se hospodářsky daří, a to znamená, že se blýská na lepší finanční podmínky i pro všechny zaměstnance. Aspoň my odboráři se o to budeme snažit. K tomu je nutná vzájemná solidarita, pochopení a jasná podpora. Ve srovnání se západními zeměmi máme opravdu co dohánět. V Německu, Rakousku či Francii je mnohem větší odborová organizovanost a ti lidé moc dobře vědí proč v odborech jsou. Nebuďte k sobě navzájem lhostejní, ať nejste jen číslo či výrobní prostředek.

Chtěl bych poděkovat všem odborářům i dalším zaměstnancům, kteří nejsou členy odborů, ale sympatizují s námi. Rádi v naší základní organizaci přivítáme každého. Jaké si vytvoříme pracovní podmínky a prostředí, takové je budeme mít. I vy k tomu můžete svým dílem přispět. Rovněž v letošním roce budeme pořádat zájezdy a další akce pro branečáky. Omezení jsme samozřejmě finančně, protože žijeme z příspěvků odborové organizace a případných sponzorů. Připomínám, že dveře mé kanceláře (předsedy odborů) jsou stále otevřené a rád si vyslechnu každého a podebatuji s ním.

Ještě jednu vám přeji šťastný rok 2018 a věřím, že společně můžeme své pracovní prostředí ovlivnit k lepšímu. Petr Lichnovský